• 35467
  • 1

Brian Tracy – kuidas suurimad juhid valitsevad

,
Eesti väljaanne
Foto flickr.com / Taylor S-K / creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Foto flickr.com / Taylor S-K / creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

“Iseloom võib avalduda suurtel, kuid kujuneb välja väikestel hetkedel.”

– Winston Churchill

kak-upravlyayut-big

Kuidas parimad liidrid juhivad

Eestvedamine on väga oluline juhioskus, mis tagab ettevõtte edu. Maailmatasemel edupsühholoogia ekspert Brian Tracy tutvustab oma raamatus stratee-giaid, mis on aidanud tippjuhtidel ja firmaomanikel saavutada üllatavaid äritulemusi. Lugege läbi – raamatu autori tohutu kogemus ja väljapakutud ideed aitavad ka teil saada silmapaistvaks liidriks!

Forbes avaldab katkendi raamatust.

Kirjastaja: Mann, Ivanov & Ferber

Eestvedamine on ainus kõige tähtsam tegur ettevõtte või äri edus või ebaedus. Sinu suutlikkus edasi liikuda ja viia ettevõte konkurentsis eduni on hädavajalik ja asendamatu.

Mida paremaks liidriks sa saad, seda tugevam oled sa oma ettevõtmise kõigis valdkondades. Õnneks on liidrioskused õpitavad, mitte kaasasündinud. Nagu kirjutas Peter Drucker: „Sündinud liidrid võivad olla olemas, kuid neid on nii vähe, et suures plaanis ei muuda nad midagi“.

Enamasti on liidrid iseõppijad. Nad teevad pidevalt iseendaga tööd, õppides, kasvades ja muutudes aastate jooksul üha suutlikumaks ja pädevamaks.

Liidrid kerkivad tavaliselt esile, et lahendada olukordi, mis nõuavad eestvedamisoskust. Juht võib aastaid edukalt täita oma ülesandeid ja saada oma tööga hakkama. Siis aga tekib kriis ja vaja on eestvedamisoskust. Sellisel hetkel astub välja liider, kes olukorra kontrolli alla võtab. Ta muutub teistsuguseks inimeseks ja täidab teistsugust rolli.

Järgi reegleid

Kindral Norman Schwarzkopf räägib oma esimesest eestvedamiskogemusest Pentagonis. Tema ülem ütles talle, et selleks, et oma ülesandeid hästi täita, tuleb lihtsalt järgida reeglit nr 13.

Kui Schwartzkopf küsis: „Mis on reegel nr 13?“, vastas kindral: „Kui sind pannakse juhtima, asu juhtima!“

Kolonel Schwarzkopf küsis selle peale: „Aga kui ka olen juhtima asunud, kuidas ma teen otsuseid?“

Ülem vastas siis: „Väga lihtne. Kasuta reeglit nr 14.“

Kui kolonel Schwarzkopf küsis: „Mis on reegel nr 14?“, öeldi talle: „Tee seda, mis on õige!“

Need on kasulikud ideed ka sinu jaoks. Kui sind pannakse juhtima, asu juhtima, ja isegi kui kahtled selles, mida teed, tee lihtsalt seda, mis on õige.

Eestvedamine nõuab iseloomu

Eestvedamises on tähtsam see, kes sa oled, mitte see, mis sa teed. Sinu võime arendada endas hea liidri omadusi ehk olemust on sinu tööalase edu seisukohalt tähtsam kui ükski muu tegur. Üks isikliku arengu peamisi põhimõtteid on „See, millele sa mõtled, kasvab ja laieneb sinu kogemuses ja isiksuses“.

Kui sa mõtled ja tegutsed edukate liidrite peamistest isikuomadustest lähtudes, muutub ka sinu enda mõtlemine ja tegutsemine päev-päevalt tulemuslikumaks. Neile omadustele pidevalt mõeldes programmeerid sa need oma isiksusse ja käitumisse. Sa õpid need omadused selgeks, harjutades neid inimesena oma igapäevategevuses ja liidrina oma organisatsioonis.

Mida rohkem sa muutud seesmiselt liidriks, seda tulemuslikumaks muutub ka sinu väline tegevus liidrina. Mõeldes samamoodi, nagu mõtlevad parimad liidrid, arendad enda liidrioskust.

Liidri seitse omadust

Aastate jooksul on tehtud üle 3000 uurimuse, mis käsitlevad edukate liidrite omadusi, eriti sõjaväejuhtide puhul, kes on vaenlase ülekaalukusele vaatamata suutnud võita keerukas sõjaolukorras tähtsaid lahinguid, mis on väga sarnane edu saavutamisega tänapäeva turukonkurentsis.

Kindlaks on tehtud üle 50 isikuomaduse, mis on eestvedamiseks tähtsad. Teistest olulisemad on aga seitse omadust. Kõik need omadused on õpitavad harjutamise ja kordamise teel.

1. Visioon: liidri ainus kõige tähtsam isikuomadus

Liidritel on visioon. Nad oskavad näha tulevikku. Neil on selge, põnev idee sellest, kuhu nad lähevad ja mida püüavad saavutada. See omadus eristab neid lihtsalt juhtidest. Selge visioon muudab inimese eriliseks.

Visioon on see, mis muudab nn tehinguid tegeva juhi muutusi tegevaks liidriks. Kui juht piirdub töö ärategemisega, siis tõeline liider rakendab oma töötajate emotsioone.

Kiirete muutuste ja segaduste ajal on kasulik mõnikord aeg maha võtta. Pane kell seisma. Astu kõrvale. Võta aega, et mõelda, kes sa tegelikult sisimas oled, mille eest seisad, kuhu lähed ja millist tulevikku soovid endale ja oma organisatsioonile luua.

Oma raamatus „Competing for the Future“ („Võisteldes tuleviku pärast“) rõhutavad Gary Hamel ja V. K. Prahalad tulevikukavatsuse keskset osa äriedus. Nad selgitavad, et mida selgem on sinu ettekujutus loodavast tulevikust, seda kergem on teha selle saavutamiseks vajalikke igapäevaotsuseid.

Et liidrina kiirete muutuste ajal rahu ja keskendumist säilitada, pead pidevalt esitama endale kaks küsimust: „Mida me püüame teha?“ ja „Kuidas me seda püüame teha?“.

Pead mängima oma mängu ja mitte lubama end ootamatutel tagasilöökidel ja raskustel tasakaalust välja viia. Selle saavutamiseks tuleb luua selge visioon endast ja oma organisatsioonist ning seejärel jagada seda ideaalse tuleviku visiooni inimestega, kes sinust lugu peavad ja sinu eestvedamisest sõltuvad.

Visiooni arendamine

Alusta oma väärtushinnangutest. Mis on sinu organisatsiooni põhimõtted, millesse sa usud ja mille eest sa seisad? Millised on peamised väärtused ja veendumused, mis sind hingestavad ja motiveerivad? Millised väärtused on sinu ettevõtte tavade ja tegevuse aluseks?

Liidri ja keskmise inimese erinevus seisneb selles, et liidril on selged veendumused, millest ta üheski olukorras ei tagane. Keskmisel inimesel on ähmased või ebaselged väärtushinnangud, millest ta lühiajalise kasu nimel taganeb.

Lähtudes oma väärtushinnangutest, kujutle oma ettevõtte ideaalset tulevikku.

Kujuta ette, et sul on olemas kogu vajalik aeg ja raha, teadmised ja kogemused, inimesed ja ressursid – kõik, mida sa vajad. Milline sinu ettevõte sel juhul on?

Kui oled oma väärtushinnangutes ja ideaalses tulevikus selgusele jõudnud, sõnasta oma ettevõtte missioon ehk see, mida ettevõte püüab saavutada. Ole konkreetne. „Meie missioon on pakkuda kõige kvaliteetsemaid tooteid ja selle tulemusena kasvatada käivet ja kasumlikkust 20% aastas“ on parem kui „Meie missioon on innovatsiooni ja ettevõtluse vaimus pakkuda põnevaid tooteid“.

Lisaks konkreetsele missioonile pead sa teadma oma ettevõtte lähtepõhjust ehk seda, miks ta on olemas. Milles seisneb sinu ettevõte panus klientide heaolu suurendamisse?

Ettevõtte olemasolu põhjus on väga tähtis. See on sinu tegelik ajend, miks sa äri teed. Sinu usk oma heasse põhjusesse on see, mis aitab sul vastu panna välistele probleemidele ja raskustele. See motiveerib ja innustab sinu töötajaid rohkem pingutama ja andma endast parima.

Nagu ütles Nietzsche: „Inimene talub ükskõik „mida“, kui tal on piisav „miks“.“

„Miks“ tähistab siin eestvedamise emotsionaalset osa ning seda määratletakse alati selle kaudu, kuidas sina ja sinu organisatsioon teenivad ja toetavad oma klientide elu ja heaolu. See on see, mida sinu tooted või teenused teevad, et klientide elu ja tööd paremaks muuta.

Peale selle keskenduvad liidrid eesmärgile. Sea konkreetsed, mõõdetavad, ajaliselt piiritletud eesmärgid ja näitajad, mille pead saavutama, et viia oma organisatsioon tema praegusest seisust sinna, kuhu soovid tulevikus jõuda.

Selgus on alati hädavajalik.

Võib-olla parim, mida sa saad oma organisatsioonile kiirete muutuste ajal ja tihedas konkurentsis pakkuda, on aidata kõigil jääda rahulikuks, keskendunuks ja oma väärtushinnangute, visiooni, missiooni, põhjuse ja eesmärgi osas tulevikku vaatavaks. See ongi hea eestvedamise lähtepunkt.

2. Julgus: liidrite teine ühine omadus

„Julgust peetakse õigustatult suurimaks vooruseks, sest kõik teised sõltuvad temast.“ (Winston Churchill)

Kindral Douglas McArthur on kirjutanud: „Elus ei ole turvalisust, on ainult võimalused.“

Julgus tähendab, et sa oled valmis oma eesmärkide saavutamiseks võtma riske ka siis, kui edu ei ole tagatud. Et ei elus ega äris ei ole kindlustunnet, kaasneb iga võetud kohustuse ja tehtud toiminguga teatav risk. Seetõttu ongi julgus hea liidri kõige selgemini äratuntav väline omadus.

Tulevik on riskijate, mitte turvalisuse otsijate päralt. Tulevik kuulub liidritele, kes soovivad väljuda oma mugavustsoonist ja võtta riskid, mis on vajalikud ettevõtte püsimiseks ja õitsenguks mis tahes majanduslikus olukorras.

Julgus tähendab valmisolekut tegutseda ilma tagatisteta. Samuel Johnson kirjutas: „Kui kõik võimalikud vastuväited tuleks kõigepealt kõrvaldada, ei üritataks kunagi midagi.“

Mida rohkem teavet ja arvamusi sa enne tähtsa otsuse tegemist kogud, seda tõenäolisemalt teed sa õige otsuse. Kuid riski ei saa kunagi päriselt kõrvaldada. See jääb alati alles.

NAGU ÜTLES NIETZSCHE: „INIMENE TALUB ÜKSKÕIK „MIDA“, KUI TAL ON PIISAV „MIKS“. „MIKS“ TÄHISTAB SIIN EESTVEDAMISE EMOTSIONAALSET OSA.

Riskivalmidus on võidu saladus

Friedrich Suur, kes oli kuulus oma kalduvuse poolest rünnata vaenlast ka viimase ilmse ülekaalu korral, ütles: „L’audace! L’audace! Y toujours l’audace!“ („Kartmatult! Kartmatult! Ja alati kartmatult!“)

Robert Green kirjutas oma raamatus „The Laws of Power“ („Võimu seadused“): „Ole alati riskivalmis. Riskivalmidus paneb sind mõnikord halba olukorda, kuid sagedamini aitab ta sind halvast olukorrast välja.“

Julguse ja riskivalmiduse harjutamine tähendab, et sa mõtled pidevalt, mis samme sa saaksid astuda. Sa harjutad nn pidevat rünnakut. Sa söandad igas olukorras edasi liikuda.

Pideva agressiivse liikumisega oma eesmärkide suunas asetad sa end õigele poolele. Mida tegevusele suunatumaks sa saad, seda enesekindlamaks muutud ja seda tõenäolisemalt teed sa õigel ajal õigeid asju, mis viivad võidule.

Pea vastu

Julguse üks oluline osa on nn julge rahulikkus – see on võime püsida kursil ja mitte loobuda ka siis, kui nähtavat edasiminekut ei toimu või kui olukord ei ole soodne.

Igale suuremale rünnakule järgneb aeglasem periood, kus sageli näib, et midagi ei toimu – ei võitu ega ka kaotust. Selles n-ö augus olles kaotavad paljud südikuse ja taanduvad või, mis veelgi halvem, jätkavad võitlust ilma sellesse eriti uskumata.

Kuid liider, kes on kord teatavale tegevussuunale pühendunud, jätkab seda lõpuni ja liigub edasi sama otsustavalt ja energiliselt, kui ta alustas.

Teise maailmasõja süngemail päevil 1941. aastal soovitasid Winston Churchilli valitsusliikmed tal Hitleriga rahu sõlmida. Churchill ei võtnud seda mõtet kuuldagi. Ta pidas oma kuulsa kõne, mis lõppes sütitava fraasiga „Me ei anna kunagi alla!“.

Kui temalt eraviisiliselt küsiti, miks ta nii järeleandmatult halvemusolukorras võitlust jätkas, vastas ta: „Sest ma uurin ajalugu. Ja ajalugu ütleb, et kui sa piisavalt kaua vastu pead, juhtub alati midagi.“

See vestlus toimus 1941. aasta novembris. 7. detsembril 1941 pommitasid jaapanlased Pearl Harborit. Kaks nädalat hiljem kuulutas Hitler Ameerika Ühendriikidele sõja, tuues võimsa tööstusriigi USA Inglismaa poolel sõtta ja muutes sellega ajalugu.

Ülim proovilepanek

Liidri julguse suurim proovilepanek toimub kriisi ajal. Kriis on ainus asi, mis on liidri elus vältimatu. Kriis on proovilepaneku aeg.

Sinu suutlikkus kriisis toimida määrab suurel määral ära sinu organisatsiooni edu või ebaedu. Seda omadust ei saa koolitunnis õpetada. See areneb välja alles tegelikus kriisis – tegelikus hädaolukorras, kus võimalikud kahjud on tõsised.

Üks iseloomuomadus, mida ma olen aastate jooksul täheldanud, on see, et kriisi või ootamatu tagasilöögi korral muutuvad liidrid kohe rahulikuks. Nad hingavad sügavalt sisse ja lülituvad teadlikult aeglasemale käigule. Nad on aja jooksul õppinud, et mida rahulikumaks kriisi ajal jääda, seda kergem on mõelda, analüüsida ja otsustada.

Kriis on liidri tõelise proovilepaneku aeg. Kriisi ajal näitad sa endale ja kõigile teistele, milline sa sügaval sisimas tegelikult oled.

Kriisiga edukaks toimetulekuks on kõige tähtsam teha eelnev otsus, et juhtugu mis tahes, sina jääd rahulikuks. Sa otsustad juba ette, et ei saa vihaseks ega ärritu. Sa saad vajaliku teabe, langetad vajalikud otsused ja teed, mida vaja.

See on märk heast eestvedamisest.

3. Ausus: ülemuste ja liidrite kõige lugupeetum ja imetletum omadus olenemata tegevusalast

Igal strateegilise planeerimise kursusel, mida ma olen väikestes ja suurtes ettevõtetes pidanud, nõustuvad kõik kohalviibivad juhid kohe, et ettevõtte tähtsaim väärtus on ausus. Kõik teavad, et on tähtis olla kõiges täielikult aus, nii sisemiselt kui ka väliselt.

Mõni aasta tagasi, kui kõik lauas istuvad juhid olid üksmeelel selles, et ausus on ettevõtte kõigist väärtustest kõige tähtsam, tegi firma president ja üks Ameerika rikkamaid mehi avalduse, mida ma kunagi ei unusta. Ta ütles: „Minu meelest ei ole ausus väärtus iseenesest, vaid see on lihtsalt väärtus, mis garanteerib kõik teised väärtused.“

Jon Huntsman, kes rajas nullist keemiaettevõtte, millest sai 12 miljardi dollariline suurfirma, kirjutab oma raamatus „Winners Never Cheat“ („Võitjad ei peta kunagi“): „Äris – ega elus – ei ole kõlbelisi otseteid. Põhimõtteliselt on olemas kolme liiki inimesi: ebaedukad, ajutiselt edukad ja need, kes saavad ja jäävad edukaks. Erinevus seisneb iseloomus.“

Aususe tuum on tõe tunnistamine. Ausus tähendab, et sa räägid alati kõigile ja igas olukorras tõtt. Tõe tunnistamine on iga ettevõtte eduks vajaliku usalduse alus.

Steven Covey sõnul algab teiste inimeste usalduse pälvimine sellest, kui ollakse usaldusväärsed. Kujutle, et kõik, mida sa teed või ütled, avaldatakse kohalikus ajalehes. Räägi alati tõtt, isegi kui see on kulukas, sest vale osutub veel kulukamaks. Jack Welch ütleb, et tõe või tema sõnul „siiruse“ puudumine võib hävitada iga ettevõtte.

„Siiruse puudumine summutab head ideed, kiire tegutsemise ja inimeste soovi endast kõik anda. See hävitab.“

Usaldusväärsuse keskne osa on lubaduste pidamine. Lubadusi tuleks anda ettevaatlikult, isegi vastumeelselt, aga kui oled lubaduse andnud, pead seda alati täitma.

Isikliku aususe loomulik laiendus on kvaliteetne töö. Inimene, kes on iseenda vastu aus, püüab alati teha parimat tööd oma klientide hüvanguks.

Näib, et parimatel ettevõtetel, kes on kuulsad oma toodete ja teenuste kvaliteedi poolest, on ka kõrgeimad ettevõttesisesed eetikanormid.

Reaalsuse põhimõte

General Electricu president Jack Welchilt küsiti intervjuus Fortune Magazine’ile, mida ta peab eestvedamise kõige tähtsamateks põhimõteteks. Ta vastas, et tema arvates on tähtsaim reaalsuse põhimõte.

Seda kirjeldas ta nii: „Näha maailma sellisena, nagu see tegelikult on, mitte nagu sa sooviksid seda näha.“

Iga kord, kui ta osales koosolekul, kus lahendati mõnda probleemi, esitas ta oma kuulsa küsimuse: „Milline on tegelikkus?“

Reaalsuse põhimõte on aususe kui väärtuse praktiline rakendus. See nõuab tõde ja ausust. See nõuab otsekohest lähenemist reaalsele olukorrale, lähtudes faktidest ja mitte lootustest, soovidest või eeldustest.

Vastutuse võtmine

Ausad liidrid on vastutustundlikud. Nad võtavad vastutuse enda eest ja tulemuste eest, mida nad on palgatud ja määratud saavutama. Liidrid tuletavad endale pidevalt meelde: „Ma vastutan.“

Liidrid ütlevad: „Kui see toimub, siis minu vastutusel.“

Liidrid ei otsi vabandusi, kui miski valesti läheb. Selle asemel lähevad nad edasi. Nad keelduvad mõtisklemast selle üle, mis oleks võinud juhtuda, vaid keskenduvad sellele, mida saab teha probleemi lahendamiseks.

Liidrid ei süüdista teisi inimesi tehtud vigades. Liidrid ei tee teistest patuoinast.

4. Alandlikkus: liidritel on piisavalt turvatunnet ja enesekindlust, et tunnustada teiste inimeste väärtust

Parimad liidrid on need, kes on tugevad ja otsustusvõimelised, kuid samas teiste suhtes alandlikud. See ei tähenda, et sa oleksid nõrk või endas ebakindel. See tähendab, et sul on piisavalt enesekindlust ja eneseteadlikkust, et tunnustada teiste inimeste väärtust, ilma et sa tunneksid ennast sellest ohustatuna. See tähendab, et sa suudad tunnistada oma võimalikke vigu ja seda, et sul ei pruugi olla igale küsimusele vastust. See tähendab ka, et tunnustad neid, kes tunnustust väärivad. Jim Collins kirjutab, et parimad liidrid „vaatavad ettevõtte edu eest tunnustust jagades aknasse, mitte peeglisse“.

Alandlikkus toob tulemusi. Honeywelli endine tegevjuht ja raamatu „Execution“ („Täideviimine“) autor Larry Bossidy selgitas, miks alandlikkus teeb sinust parema liidri: „Mida rohkem sa suudad oma ego ohjeldada, seda realistlikumalt suhtud sa probleemidesse. Sa õpid kuulama ja tunnistama, et sa ei tea kõiki vastuseid.

Sa näitad üles suhtumist, et sa suudad igaühelt igal ajal õppida. Sinu uhkus ei takista sul koguda teavet, mis on vajalik parimate tulemuste saavutamiseks. See ei takista sul tunnustamast neid, kes seda väärivad. Alandlikkus lubab sul oma vigu tunnistada.“

Bossidy õppis alandlikkusel ja nõrkusel vahet tegema oma emalt, kes ütles: „See ei tähenda, et sa endast vähem lugu pead, vaid et sa mõtled vähem enda peale.“

Unusta oma ego ja keskendu sellele, mis on ettevõtte jaoks õige. Ära lase ülemäära heal arvamusel iseendast segada õigete vastuste ja lahenduste leidmist. Ära karda tunnustada ja rakendada teiste inimeste tugevaid külgi. Jack Welch ütles, et ta soovis alati, et teda ümbritseksid temast targemad.

Ära arva, et alandlikkus vähendab sinu autoriteeti teiste silmis. Tegelikult on vastupidi. Mõtlematu ülbus usaldust ei tekita, küll aga teeb seda enesekindel alandlikkus.

New Yorgi endine linnapea Rudy Giuliani kirjutab oma raamatus „Leadership“ („Eestvedamine“): „Kõigil liidritel – tegevjuhtidel, treeneritel, mõnikord isegi linnapeadel – on oht arvata, et nad jõudsid sinna, kus nad on, jumaliku sekkumise tõttu. Kui sind valitakse eestvedaja kohale, ära arva, et sind valis jumal. Just siinkohal tuleks olla alandlik. Mis on minu nõrkused? Kuidas saan neid korvata?“

AUSAD LIIDRID ON VASTUTUSTUNDLIKUD. NAD VÕTAVAD VASTUTUSE ENDA EEST JA TULEMUSTE EEST, MIDA NAD ON PALGATUD JA MÄÄRATUD SAAVUTAMA.

Pidev õppimine

Alandlike liidrite märgiks on see, et nad püüavad pidevalt end arendada. Nad ei lõpeta kunagi õppimist. Nad ei arva, et teavad juba kõike ja et rohkem õppida ei ole vaja. Nagu ütles korvpallitreener Pat Riley: „Kui sa ei muutu paremaks, siis muutud halvemaks.“

Äri- ja kõnemees Charlie Jones ütles sageli: „Viie aasta pärast oled sa sama inimene nagu praegu, kui välja arvata inimesed, keda oled kohanud, ja raamatud, mida oled lugenud.“

Õpi inimestelt, kellega kohtud ja koos töötad. Kuula sama palju, kui sa räägid.

Nagu iga õppija, ära karda lugeda raamatuid. Zig Ziglar ütles: „Kõik lugejad ei ole liidrid, kuid kõik liidrid on lugejad.“

Lugemine on mõistuse jaoks sama, mis treening keha jaoks. Tee juba täna otsus pühendada iga päev 30–60 minutit erialasele kirjandusele. Nii jõuad läbi lugeda ühe raamatu nädalas, 50 raamatut aastas ja 500 raamatut kümne aasta jooksul. Kui loed pidevalt, et avardada erialaseid teadmisi ja oskusi, tekib sul varsti eelis vähemteadlike inimeste ees.

5. Ettenägelikkus: liidrid suudavad vaadata tulevikku ja ees ootavaid sündmusi ette näha

Parimad liidrid oskavad strateegiliselt mõelda. Nad suudavad vaadata tulevikku ja üsna täpselt ära arvata, kuhu nende majandusharu ja turg suundub.

Liidril on võime suundumusi konkurentidest varem ette näha. Nad küsivad pidevalt: „Milline on turu suund tänast olukorda arvestades? Mis ootab ees kolme kuu, kuue kuu, aasta ja kahe aasta pärast?“

Kasvavas konkurentsis suudavad vastu pidada vaid need liidrid ja organisatsioonid, kes suudavad õigesti prognoosida turgude tulevikku. Üksnes ettenägelikud liidrid saavad kasutada esimesena käija eelist.

Liidrid kasutavad nutikalt ekstrapoleerivat mõtlemist. Nad suudavad oleviku alusel täpselt ennustada tulevikusündmusi. Nad näevad täpselt ette nii enda tegevuse kui ka turul toimuvate muutuste tagajärgi.

Kavanda ette

Liidrite ekstrapoleeriv mõtlemine ja ettenägelikkus haaravad kõiki äritegevuse aspekte. Mida soovivad ja vajavad kliendid ja millest eest nad on valmis praegu maksma? Kui lähtuda praegustest suundumustest, siis milliseid tooteid ja teenuseid nõuavad nad tulevikus? Kui lähtuda oma praegustest tulemustest, siis milliseid muudatusi tuleb teha, et tagada homsete toodete ja teenuste täpne vastavus kliendi homsetele nõudmistele?

Üks ettenägelikkuse tähtis aspekt on kriiside ettenägemine. Liidrid vaatavad tulevikku ja küsivad: „Mis võimalik sündmus võiks ohustada minu ettevõtte ellujäämist?“

Liidrid mõtlevad tulevikust selgelt. Nad mõtlevad, mis võib juhtuda. Nad mõtlevad selle üle, mida nad püüavad saavutada täna ja millised tulevikusündmused võivad nende homseid plaane rikkuda.

Ainult liidrid suudavad mõelda tulevikule. See on üks nende peamisi ülesandeid. Mitte keegi teine organisatsioonis ei pea sellisel määral tuleviku peale mõtlema. Mida täpsemini liidrid suudavad ennustada oma tegevuse tõenäolisi tagajärgi ja turul toimuvaid muutusi, seda edukam on nende ettevõte.

Mis on halvim, mis sinu ettevõttega eelolevatel kuudel ja aastatel võib juhtuda? Mis neist asjadest ohustaks kõige rohkem sinu ettevõtte püsimist? Ja mida sa tänasest alates teeksid, et halvimaid võimalikke sündmusi ära hoida?

Mida rohkem teavet sa kogud ja mida rohkemate inimestega vestled, seda selgemalt näed sa tulevikuolusid. Mida selgemalt sa neid näed, seda paremaid otsuseid sa teed selleks, et kaitsta ettevõtet võimalike kriiside eest ja kasutada tekkivaid võimalusi.

Üks parimaid vahendeid, mis aitab liidritel ennetada kriise ja kasutada võimalusi, on stsenaariumipõhine kavandamine. Pikas perspektiivis võib sinu ettevõte kogeda mitmesuguseid probleeme, tagasilööke ja ebameeldivaid üllatusi. Stsenaariumipõhine kavandamine paneb sind mõtlema sellele, mis võib minna valesti, ja valmistuda tulevikuks juba täna.

Selleks koostatakse ettevõtte ja selle tegevuskeskkonna kolm või neli üksikasjalikku stsenaariumi 5, 10 või 20 aasta perspektiivis (aastate arv oleneb sellest, kui kiiresti muutused võivad sinu majandusharu oluliselt mõjutada). Iga stsenaariumi kirjeldatakse üksikasjalikult – mitte üksnes tootevalikut, kliente ja konkurente, vaid ka kõiki muid keskkonnategureid, mis võivad ettevõtet mõjutada, näiteks uued seadused.

Kui stsenaariumid on koostatud, saad hakata nende realiseerumiseks valmistuma ehk võtta realistlikke lühiajalisi meetmeid. Kas mõne stsenaariumi kohaselt on oodata uut konkurenti, kes toob turule odavamad tooted? Kui nii, siis mida saad sa teha täna, et vähendada ettevõtte kulusid ja suurendada oma toodete väärtust?

Stsenaariumipõhise kavandamise käigus saad kindlaks määrata halvimad võimalikud tulevikusündmused, mis võivad mõjutada sinu ettevõtte elujõulisust. Seejärel koosta kava, et tagasilöögi realiseerudes oleks sul juba olemas strateegia sellega toimetulekuks.

6. Fookus: eestvedamise oluline osa on võime suunata inimeste ja ettevõtte energia ja ressursid kõige tähtsamatesse valdkondadesse

Liidrid keskenduvad alati ettevõtte ja olukorra vajadustele. Liidrid keskenduvad tulemustele ehk sellele, mida nad ise, teised inimesed ja ettevõte peavad saavutama. Liidrid keskenduvad enda ja teiste tugevatele külgedele. Nad keskenduvad ettevõtte tugevatele külgedele – asjadele, mida ettevõte teeb konkurentsitingimustes nõudlike klientide vajaduste rahuldamisel kõige paremini.

Sinu kui liidri võime haarata initsiatiivi ja tagada, et kõik keskenduvad oma aja parimale kasutamisele, on ettevõtte edu seisukohalt hädavajalik.

Inimestel on nii kodus kui ka tööl loomupärane kalduvus entroopiale, energia hajumisele, jõupingutuste laialivalgumisele ja pisiasjade ületähtsustamisele.

Nagu ütles Goethe: „Kõige tähtsamaid asju ei tohi kunagi jätta kõige tähtsusetumate meelevalda.“

Liidri ülesanne on aidata igal ettevõtte töötajal saavutada laserterav fookus kõige väärtuslikumale panusele, mida nad saavad ettevõtte kasvuks anda. Ja muidugi peab liider andma isiklikku eeskuju. Kui soovid, et kõik teised keskenduksid suurima väärtusega tegevusele, pead ka ise iga tund ja iga päev sama tegema.

Kuidas suurima väärtusega tegevus ära tunda? Vastus peitub sinu ja sinu organisatsiooni peamistes pädevusvaldkondades.

Alusta oma isiklikest pädevusvaldkondadest: mida sa oskad eriti hästi? Millistel isiklikel oskustel ja võimetel on olnud sinu senises edus suurim roll? Mis on see, mida ainult sina saad teha ja mis hästi tehtuna toob organisatsioonile tõeliselt kasu?

Millised on sinu organisatsiooni peamised pädevusvaldkonnad? Mida teeb sinu ettevõte eriti hästi? Mille poolest on ta konkurentidest parem? Mis valdkondades tunnustatakse sinu ettevõtet majandusharu liidrina? Millised valdkonnad peaksid selleks saama tulevikus?

Mis on ettevõtte kõige kasumlikumad ja edukamad tooted ja teenused? Kes on ettevõtte parimad ja viljakaimad töötajad? Millised on kõige tähtsamad turud ja kõige väärtuslikumad kliendid?

Keskendumine tulevikule

Liidrid on orienteeritud otsustavalt lahendustele, mitte süüdistamisele. Nad mõtlevad suurema osa ajast lahenduste leidmisele. Nad mõtlevad sellele, kuidas olukorda praegu lahendada, mitte aga sellele, kes mida tegi ja keda probleemi tekkimises süüdistada.

Liidrid keskenduvad tulevikule, homsetele võimalustele ja tegudele, mitte aga eilsetele probleemidele ja raskustele.

Liidrid ei kaeble ega kritiseeri. Nad jäävad positiivseks ja keskendunuks enda ja organisatsiooni eesmärkidele.

Üks rahu ja vaimse selguse aluseid on otsus mitte raisata sekunditki aega muretsemisele ega vihastamisele asjade pärast, mida sa ei saa muuta. Enamasti ei saa minevikusündmusi muuta. Kui juhtuski midagi halba, ei saa sinna midagi parata.

Selle asemel suuna oma väärtuslik vaimne ja emotsionaalne energia sellele, mida saaks teha ja mida teised saaksid teha selleks, et olukorraga praegu konstruktiivselt tegeleda ja probleem täna lahendada.

Ainus tõeline vastumürk muretsemisele on mõtestatud tegutsemine. Liidrina peaksid sa olema nii ametis lahenduse leidmisega ja tulevikuga, et sul ei ole aega mõelda minevikusündmuste peale ega sellele, kuidas neid oleks saanud ära hoida.

7. Koostöö: tõhusa eestvedamise tähtis osa on võime teistega edukalt koos töötada

Edu saavutamiseks on hädavajalik, et suudaksid kõik inimesed ühiselt tööle rakendada. Eduka meeskonna moodustamisest räägin ma raamatu järgmistes peatükkides. Seniks pea aga meeles, et eestvedamine tähendab võimet panna inimesed tööle sellepärast, et nad tahavad töötada.

Siin kehtib 80/20 reegel. 20% protsenti töötajatest annavad 80% tulemustest. Organisatsiooni sujuvaks toimimiseks on oluline need inimesed välja valida ja nendega iga päev head koostööd teha.

Koostöö saavutamiseks pead tegema otsuse saada iga olulise inimesega iga päev hästi läbi. Iga tööülesande puhul on sul valik: kas teha seda ise või lasta kellelgi teisel teha. Kumma valid?

Sa saad selleks, millest sa mõtled

Tähtsaim põhimõte, mis on kunagi avastatud ja millele tuginevad nii religioon, psühholoogia kui ka filosoofia, on „Sa saad selleks, millest sa suurema osa ajast mõtled“.

Liidrid mõtlevad suurema osa ajast liidriomadustele ja sellele, kuidas neid iga päev rakendada.

Liidritel on selge pilt sellest, kuhu nad lähevad, ja nad annavad selle visiooni edasi kõigile, kes neid ümbritsevad.

Liidritel on julgus võtta riske, liikuda edasi ja vaadata näkku ohtudele ilma edu tagatiseta.

Liidrid on ausad. Nad suhtuvad igaühesse ausalt ja otsekoheselt. Nad räägivad tõtt ja peavad alati sõna.

Liidrid on alandlikud. Nad saavutavad tulemusi, kasutades neid ümbritsevate inimeste tugevaid külgi ja teadmisi. Nad teavad, kuidas kuulata ja kuidas õppida.

Liidrid on ettenägelikud. Nad vaatavad alati tulevikku ja näevad sündmusi ette. Nad teevad ettevalmistusi, et kaitsta ettevõtet võimalike tagasilöökide eest ja kasutada ära tekkivaid võimalusi.

Liidrid keskenduvad tähtsale. Nad koondavad enda ja oma ettevõtte aja ja ressursid tegevustele, mis toovad kõige rohkem kasu.

Liidrid teevad teistega head koostööd. Nad meeldivad kõigile ja kõik peavad neist lugu. Nad näevad vaeva, et saada hästi läbi peamiste inimestega, kellest ettevõte sõltub. Nad usuvad siiralt, et inimesed on nende kõige väärtuslikum vara.

Parimatel ettevõtetel on parimad liidrid. Parimatest järgmistel ettevõtetel on parimatest järgmised liidrid. Paremuselt kolmandad peavad praegusel keerukal ajal paraku arvestama konkurentsist väljalangemisega.

Kõige tähtsam panus, mille sa saad oma ettevõttele anda, on olla liider, võtta vastutus tulemuste eest ning julgeda liikuda edasi.

35468 Visi skatījumi 56 Skatījumu šodien

Jäta kommentaar

1 Kommentaar "Brian Tracy – kuidas suurimad juhid valitsevad"


Roger Allas
1 aasta 10 kuud tagasi

Suurepärane lugemine – Soovitan kõigile.

wpDiscuz